Article Image

Phòng kế hoạch tổng hợp

I. Lịch sử thành lập: II. Cơ cấu tổ chức: – Trưởng phòng: BS. Nguyễn Tiến Thành : – Tổng số :  viên chức – Các bộ phận: + Khám bệnh, chữa bệnh. + Cấp, đổi sổ y bạ theo các qui định chế độ. + Báo cáo, thống kê, lưu trữ, thư viện...

Article Image

Phòng tổ chức cán bộ

I. Lịch sử thành lập: II. Cơ cấu tổ chức hiện tại: – Trưởng phòng: – Phó trưởng Phòng: – Tổng số cán bộ nhân viên trong phòng: 07 cán bộ, trong đó có 4 nữ và 3 nam. Tất cả đều có trình độ từ đại học trở lên, có 2 lãnh đạo Phòng có trình độ...

Article Image

Khoa Dược

Khoa Dược  I. Lịch sử thành lập: II. Cơ cấu tổ chức: – Trưởng khoa: DS.Nguyễn Quang Mỹ 01 Dược sỹ đại học ( 3 Dược sỹ trung học. Khoa Dược bao gồm các bộ phận chính sau: Nghiệp vụ dược. Kho và cấp phát gồm: Kho chính: thuốc, dịch ...

Article Image

Khoa Xét Nghiệm -CĐHA

Khoa Chẩn đoán hình ảnh I. Lịch sử thành lập khoa: II. Cơ cấu tổ chức * Lãnh đạo khoa – Trưởng khoa: BS: Long Thị Nhật * Tổ chức khoa hiện tại III. Nhiệm vụ chức năng – Thực hiện CĐHA trên các phương tiện: máy X quang thường quy...

Hotline: 02612.233.115
Chat Facebook
Gọi điện ngay